سینوزیت

 

سینوزیت حاد در غواصی شناخته شده است. اتیولوژی، باکتریولوژی و یافته های بالینی مانند عفونت گوش میانی است. سینوزیت مزمن، از بیماری های شغلی در غواصان می باشد.

درمان آسیب های فشاری سینوسی شامل کاربرد داروهای تنگ کنندة عروقی موضعی و سیستمیک برای خشکاندن مخاط بینی و باز نمودن منافذ سینوسی است. کشت و آنتی بیوتیک مناسب نیز توصیه می شود و بیمار نمی بایست تا بهبودی کامل که نیاز به 7 تا 14 روز درمان دارد، غواصی کند.

خطر عمدة عفونت سینوزیتی، سلولیت چشمی است که به سینوس ها گسترش یافته و یک اورژانس پزشکی محسوب می گردد.