بارکودا (Barracuda)

 

ماهی گوشتخوار بزرگی (تا 7 فوت) است که در دسته‎های بزرگ دیده می­شود، از انسان تغذیه نمی­کند ولی گزارش­هایی از حملة اتفاقی آن به افرادی که اجسام با رنگ روشن همراه داشته­اند وجود دارد (مانند ساعت، گردن بند، چراغ قوه­های غواصی به ویژه در شب). به نظر می‎رسد که بعضی از گونه ها، بسته به مکان جغرافیایی، کم و بیش مهاجم باشند.

 

بارکودا (Barracuda)
بارکودا (Barracuda)