ماهی‌های دیگر

 

از ماهی‎های دیگر که خطرناک و آسیب زا معرفی شده‎اند می توان به گروپر (Grouper)، مارلین، ماهی بادبانی، ارّه ماهی، شمشیر ماهی و ماهی فوگل اشاره کرد.

ماهی بادکنکی (فوگل) دارای آرواره هایی است که می‎تواند سخت پوستان را تکه کند. ماهی های بادکنکی آرام شنا می کنند و اغلب غواصان به آنها نزدیک می شوند و از این رو، انگشت غواصان می تواند برای آنها لقمة کوچکی باشد.

 

ماهی‌های دیگر
ماهی بادکنکی (فوگل)

 

ماهی‌های دیگر
گروپر (Grouper)

 

ماهی‌های دیگر
مارلین

 

ماهی‌های دیگر
ماهی بادبانی

 

ماهی‌های دیگر
اره ماهی

 

ماهی‌های دیگر
شمشیر ماهی